Klimaregnskap – Spørsmål & Svar (FAQ)

I etterkant av oppstart av klimaregnskap kommer det alltid mange spørsmål. Vi tilbyr alle Klimapartnere som skal føre klimaregnskap en gjennomgang med spørsmål og svar som vi i Klimapartnere og Asplan Viak er klare for å svare på.

Dere kan alle sende inn spørsmål på forhånd dersom dere foretrekker det. Spørsmålene kan sendes til: anne.marie.lofthus@rogfk.no.

Ellers kan spørsmål stilles direkte under Q&A under den tiden vi har til rådighet.

Det vil være en egen samling for nye Klimapartnere fra Nordland og Innlandet fra kl 10.30 – 11.00.

Program:

09.30: Velkommen og intro ved Anne Marie Lofthus, Prosjektleder klimaregnskap Klimapartnere

09.35: Nye funksjoner og de 5 mest stilte spørsmålene ved Hogne Nersund Larsen, Gruppeleder energi og miljø Asplan Viak

09.50: Åpent for spørsmål og svar. Vi begynner med innsendte spørsmål og går gradvis over i direkte spørsmål.

Til å svare på spørsmål, har vi med oss: Hogne Nersund Larsen og John Sverre Rønnevik fra Asplan Viak og Jon Ambrosius Svenningsen og Anne Marie Lofthus fra Klimapartnere.

10.30: Det er satt av 30 minutt til Klimapartnere Nordland og Klimapartnere Innlandet ettersom det er første gangen disse regionene fører klimaregnskap.

11.00: Avslutning

Påmelding

Registrer min deltagelse


Hvorfor klimaregnskap

Klimaregnskapet er et viktig verktøy for å holde god oversikt med utslipp av klimagassutslipp. Det er samtidig et verktøy for å kunne avdekke muligheter. Som de av dere som har vært partnere med oss en stund vet, skal det ikke bare rapporteres utslippstall. Vi ber dere også legge inn tekst med visjon, konkrete mål, spydspissprosjekt og informasjon om hvordan dere jobber med kommunikasjon av klima og miljø både internt og eksternt. Sammen med Asplan Viak utviklet vi i fjor et digitalt klimaregnskap. Her vil dere kunne finne oversikt over partnere fra 8 ulike regioner i Norge fra 2020, og hvordan den enkelte virksomhet arbeider mot klimakutt, og selve klimaregnskapet.