Mikromobilitet i Vestland: Sykkel

Tilbudene knyttet til mikromobilitet blir stadig flere, og mange ønsker å kutte i sine personlige utslipp. I dette webinaret vil vi se på sykkelvennlige arbeidsplasser og Bergens fremtid som sykkelby.

Transport utgjør omtrent en tredjedel av det totale utslippet i Norge. Halvparten av dette kommer fra veitransport. For å redusere dette fotavtrykket oppfordres man gjerne til å sykle til jobb, men en rekke praktiske utfordringer står ofte i veien for å velge sykkelen. To viktige faktorer som kan bidra til mer sykkelbruk er tilrettelegging hos arbeidsgiver og trygge, sammenhengende sykkelveier.

I dette webinaret vil vi lære om Syklistforeningens sertifiseringsordning for Sykkelvennlige Arbeidsplasser samt Bergen Kommunes planer for sykkelinfrastrukturen i Bergen i årene fremover.

Program

Sykkelvennlig arbeidsplass
Marta Eri fra Syklistenes Landsforening 

Sykkelvennlige partnere: Universitetet i Bergen og Frende Forsikring forteller om sine erfaringer som Sykkelvennlig Arbeidsplass
Helene Wiken, miljøkoordinator ved UiB
Marius Fredheim, finansdirektør i Frende Forsikring 

Framtiden for sykkelbyen Bergen
Leder i prosjektgruppen sykkel Håkon Skagen og prosjektleder i bymiljøetaten Hanne Lekven 

Diskusjon

Spørsmål og svar

 

Meld deg på her