Materialnøytrale funksjonskrav i kommunale byggeprosjekter

Byggebransjens innovasjonsevne er avhengig av at materialnøytrale funksjonskrav benyttes i byggeprosjekter. For å nå målene i kommunale klima- og miljøplaner må nye løsningene og materialer benyttes på de områdene de er best egnet.

I sterk konkurranse mot andre byggematerialer har betongnæringen utviklet nye løsninger med gode klima- og miljøegenskaper. Det er viktig at byggherrene kjenner disse mulighetene. På dette møtet vil vi gjerne vise noen av løsningene og inviterer til diskusjon.

Etter lang tid med digitale møteplasser vil vi igjen åpne for de gode diskusjonene i møterommet.

Arrangører: Klimapartnere Rogaland, FABEKO og Byggutengrenser
Deltagere: Kommunaldirektører og kommunens rådgivere for utbygging, klima- og miljø
Tid: Onsdag 10. november kl 09.30 – 12.00
Sted: Clarion Hotel Stavanger, Arne Rettedals gate 14

Avsluttes med en deilig lunsj

  • Klimapartnere Rogaland  – Norges viktigste partnerskap for grønn næringsutvikling ved regionsleder, Anne Marie Lofthus
  •  På vegen til klimanøytral betong – eksempler fra klima og miljøplaner ved Vetle Houg, daglig leder i Byggutengrenser
  • Kortreist betong, reduserte transportutslipp og utslippsfri byggeplass, ved Jan Eldegard Hjelle, daglig leder i FABEKO
  • Lavutslippsbetong, gjenbruk og sirkulær økonomi, eksempler fra Sola Betong, Velde og Sandnes & Jærbetong
  • Spørsmål & diskusjon
  • Lunsj & mingling

Påmelding innen 1. november

Påmelding her >>>

Mer om arrangørene:
Klimapartnere Rogaland
FABEKO
Byggutengrenser
Sola Betong
Velde

Jærbetong