Webinar Klimasats 2021 Rogaland

Har din kommune søkt på Klimasats? Klimapartnere Rogaland gir deg en innføring i Klimasats, frister, kriterier samt tips om tiltak som andre kommuner har søkt støtte for. Torsdag 21. Januar inviterer vi partnere og andre kommuner i Rogaland til en time med læring, erfaringsutveksling og inspirasjon i forbindelse med Klimasats 2021. 

Webinaret vil gi praktisk informasjon om årets Klimsats, eksempler fra kommuner som tidligere har fått støtte og har som mål å hjelpe deltakende kommuner med å identifisere og utarbeide søknader til tiltak i sine kommuner. Det er også muligheter for å søke nettverksstøtte der 4 eller flere kommuner går sammen om et prosjekt. Hver kommune kan motta inntil 25.000 kroner. Vi skal høre eksempel fra slike typer nettverksstøtte.

Klimasats er en tilskuddordning som skal fremme klimatiltak i kommuner og fylkeskommuner. Ordningen skal bidra til at kommunen integrerer klimahensyn i sine aktiviteter ved å gi tilskudd til prosjekter som bidrar til reduksjon i utslipp av klimagasser og omstilling til lavutslippssamfunnet. Videre skal ordningen bidra til at kommunen styrker rollen som samfunnsutvikler og pådriver som legger til rette for samarbeid på klimaområdet mellom ulike aktører. Hovedfristen for å søke tilskudd i år er mandag 15. februar, men enkelte typer tiltak har andre frister. Dette ser vi nærmere på.

Webinaret er spesifikt rettet mot ansatte i kommuneadministrasjonen som arbeider med  utforme og iverksette klimatiltak som kan utløse Klimasats, men er åpent for alle. Ta kontakt med anne.marie.lofthus@rogfk.no dersom du har spørsmål eller innspill. Du kan melde deg på her.

Les mer om Klimasats 2021 her