NB! Møtet er utsatt: Ledermøte Klimapartnere Vestland

På grunn av korona- situasjonen utsettes ledermøtet til oktober.

Årets møte vil i hovedsak holdes digitalt, nye partnere inviteres til signeringslunsj.

Mer informasjon kommer.