Last Tuesday: Klimakafé på Voss

Klimapartnere Vestland og Voss Herad møter næringslivet til klimakafé på Park Hotell tirsdag 26. oktober. Vi serverer grøne løysinger frå partnarar i heile Vestland, og gjev deg oppskrifta på korleis di verksemd kan vere med å nå målet om ei fossilfri region innan 2030.

Last Tuesday er eit arrangement i regi av Næringshagen på Voss, Voss sentrum og Visit Voss. Denne tirsdagen inviterer dei til klimakafé i samarbeid med Voss herad, som har starta opp arbeidet med ny klimaplan, Vossaklima 2030. Planen skal setja mål slik at Voss herad kan nå nasjonale målsetjingar, og bidra konkret og konstruktivt til at Vestland fylkeskommune vert leiande i klimaomstilling og grøn verdiskaping.
Næringslivet vert ein viktig del i å nå desse måla!

Arrangementet er gratis og ope for alle.

Meld deg på her

PROGRAM:

15.00                  Velkommen v/ Gry Bystøl (Vist Voss) og Gunnhild Utkvitne (Vossaklima 2030)

15.00 – 15.10     Kvifor er Voss herad med i Klimapartner (Hans Erik Ringkjøb, ordførar)

15.10 – 15.30     Korleis kan di verksemd bidra til at me vert fossilfri innan 2030?(Renate Nedregård, Klimapartner)

15.30 – 15.50     Kaffe og mingling

15.50  – 16.10     Grøne løysingar frå Klimapartner nettverket (Renate Nedregård,Klimapartner)

16.10 – 16.30     Spørsmål og svar

Praktisk info;
Stad; Park Hotel Vossevangen
Servering av kaffi/te/frukt ved oppmøte.
Møt gjerne opp 14.45 for ein kopp kaffi og ein prat. Programmet startar opp klokka 15.00.

Påmelding innan 22.oktober

Me sjåast 26.oktober!