Kommunens Grønne Supermuskel: Innkjøp som fremmer Sirkulærøkonomi

Arendalsuka avholdes 16.-20. august 2021 og vi stiller opp med hele 7 spennende arrangementer. Vi har planlagt arrangementene med hjelp av og sammen med flere av Klimapartnerne våre.

Hvert år gjør kommuner og fylkeskommuner innkjøp for nærmere 246 milliarder kroner. Innkjøpsmuskelen kan være et effektivt verktøy til å fremme grønn omstilling i næringslivet.

Kommunene har en sentral plass i regjeringens strategi for sirkulærøkonomi, og snart kommer også handlingsplanen for økt andel grønne og innovative anskaffelser.

  • Hva er kommunenes rolle i overgangen til sirkulær økonomi?
  • Hvordan kan kommuner bruke sine innkjøp til å fremme grønn omstilling i praksis?
  • Hvordan vil regjeringen legge til rette for grønne innkjøp i kommunene?

Vi går fra de politiske visjonene til konkrete verktøy for hvordan kommuner kan fremme sirkulær økonomi.

 

Medvirkende:

  • Maren Hersleth Holsen, Statssekretær, Klima- og miljødepartementet
  • Marit Holter-Sørensen, Avdelingsleder, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
  • Ann Kristin Ytreberg, Daglig leder, Stiftelsen Miljøfyrtårn
  • Kjetil Bjrøklund, Fagleder klima, KS
  • Anette K. Stave Severinsen, Leder, Klimapartnere Agder
  • Roy Akselsen, Prosjektansvarlig for klimavennlige anskaffelser kommunalt innkjøpsnettverk, Evje og Hornnes kommune

 

Arrangører: Stiftelsen Miljøfyrtårn, Klimapartnere, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring, KS.

Torsdag 19/8 2021 10:00 – 11:15

Clarion Hotel Tyholmen. Sal A.

Antall plasser: 150

 

Arendalsuka program