Kommunenes grønne supermuskel – Rogaland

Kommune, fylke og stat kjøper inn varer og tjenester for om lag 600 milliarder kroner årlig. Klimabelastningen fra slike innkjøp er på rundt 16 prosent av Norges totale klimafotavtrykk. Her er rollen til kommunene og fylkeskommunene avgjørende. Men hvordan går man frem?

Kommunene og fylkeskommunene skal bidra til å omstille Norge til et lavutslippssamfunn. Gjennom å stille miljøkrav i sine innkjøp kan de bidra til å påvirke og utvikle miljøvennlige løsninger i markedet. Anskaffelsesregelverket stiller derfor tydelige krav i lov og forskrift til at det skal stilles miljøkrav i anskaffelser, og at klimavennlige løsninger skal fremmes der det er relevant.

I samarbeid med Statsforvalteren i Rogaland under deres «Bærekraftsuke» inviterer vi til arrangement om hvordan det offentlige i Rogaland bedre kan planlegge for grønne innkjøp.

Program:

12.30 Velkommen ved statsforvalter Lone Merethe Solheim

12.35  Klimafloka i offentlige innkjøp.
En studentrapport utført på oppdrag av Klimapartnere Rogaland og i samarbeid med DFØ gjorde undersøkelser for å finne ut hva som er de største utfordringene med  grønne offentlige innkjøp og hvorfor man ikke «får dette til». Regionsleder i Klimapartnere Rogaland Anne Marie Lofthus presenterer funnene fra rapporten.

12.45 Slik kan kommunene sette klimakrav i offentlige innkjøp.
De prioriterte innkjøpskategoriene fra handlingsplanen er: transport, bygg, anlegg og eiendom (BAE), mat og måltidstjenester, plastprodukter, IKT/elektriske og elektroniske produkter, batterier, møbler og tekstiler.
Vi hører fra Christian Tangene i DFØ

13.05 Bli kjent med Leverandørprogrammet for innovative anskaffelser.
Programmet er et samarbeid mellom NHO, KS, DFØ, Innovasjon Norge og Forskningsrådet. Presentert av innovasjonspådriver for Sør- og Vestlandet, Stig Bang-Andersen

13.15 Vi hører konkrete eksempler fra to ulike kommuner som er godt i gang med prosessen grønne offentlige anskaffelser og har begge fått tildelt Klimasats midler fra Miljødirektoratet for satsingen.

  • Klimasats prosjekt på Haugalandet med Karmøy Kommune i spissen! Hør om anskaffelser, strategier og veiledninger. Gode eksempel på mindre kommuner som jobber sammen for grønnere og mer innovative innkjøp. Med miljøkrav, sirkulærøkonomi og dialog med markedet sentralt på agendaen. Vi hører fra prosjektleder Anja Kjellesvik-Kristiansen.
  • I Agder har kommunene Bykle, Valle, Bygland, Evje og Hornnes, Iveland, Vennesla, Åseral og Birkenes startet et samarbeid med intensjon om å få systematiske klimakrav i kommunenes egne og felles anskaffelser. Vi hører fra prosjektleder for Klimavennlige anskaffelser på Indre Agder, Roy Akselsen.

13.40 Spørsmål, synspunkter og kommentarer til slutt

 

Du kan melde deg på arrangementet her>>>

Du vil motta lenke til møtet dagen før arrangementet.