Kom videre med klimaregnskapet

Trenger du hjelp og inspirasjon til å komme videre med rapporteringen av årets klimaregnskap?

Trenger du hjelp med å komme videre med klimaregnskapet? Fredag 24. februar inviterer Klimapartnere Vestland og Asplan Viak til arbeidsdugnad med faglig påfyll for alle klimaregnskapskontakter hos våre klimapartnere.

Her kan dere jobbe videre, og kanskje komme i mål, med klimaregnskapet sammen med Asplan Viaks ekspertise. Det vil naturligvis være anledning til å stille spørsmål. I tillegg får du tips og innføring i hvordan din virksomhet kan jobbe med de indirekte utslippene i scope 3.

Dette er et fysisk møte, med begrenset plass. Vi ber derfor deltakende partnere om å begrense seg til maks to deltakere per virksomhet og helst én PC.

Meld deg på her