Klimarisiko i Nord-Norge – webinar

Er næringslivet og kommunene i nord rigget for å håndtere klimarisiko?

Klimapartner Nordland, Troms og Finnmark inviterer i samarbeid med SpareBank 1 Nord-Norge Kunnskapsbanken for Nord-Norge, kbnn.no til webinar om klimarisiko.
SALT har på oppdrag fra Kunnskapsbanken laget en rapport om klimarisiko i Nord-Norge og hvordan kunnskap om temaet er i regionen.

Klimarisiko handler om mer enn bare å tilpasse seg klimaendringene og forberede seg på den fysiske risikoen. Øvrige faktorer som også påvirker virksomheten, handler bl.a om strengere klimakrav fra myndighetene, endret forbrukeradferd og ny teknologi og ikke minst, når blir virksomheten ansvarlig for manglende omstilling?

Er næringslivet og kommunene i nord rigget for å håndtere klimarisiko?

Med på programmet er SALT, Grieg Seafood Finnmark AS, Peab & Nordland fylkeskommune

Påmelding, og mer detaljert program: Her