Klimaregnskap Q & A

Her blir det mulig å stille spørsmål om alt du måtte lure på rundt rapportering i Klimakost.

Vi stiller med lederne i de forskjellige Klimapartnere regionene og representanter fra Asplan Viak.