Klimaregnskap Q & A

Fristen for å levere inn klimaregnskap i tide for publisering på vår fremvisningsportal nærmer seg.

I forbindelse med dette arrangerer vi et klimaregnskap Q & A møte i samarbeid med Asplan Viak. Her kan dere spørre både oss i Klimapartnere og Asplan Viak om alt dere måtte lure på rundt klimaregnskapet.
Vi vil veldig gjerne at dere både stiller spørsmål underveis i møtet, samt sender inn spørsmål på forhånd til klimaregnskap@klimapartnere.no.
Fristen for å levere er 01.06 (gjelder ikke for partnere i Næring for klima/Oslo) og skal nå ligge synlig når dere er inne i klimakost.
Dersom dere er ferdige med registreringen må dere også huske å huke av på «gjør regnskapsår 2022 synlig».