Klimapartneresamling i Troms og Finnmark

Norge har forpliktet seg til å kutte våre utslipp i tråd med maksimalt 1,5 graders oppvarming innen 2030, og til å være et lavutslippssamfunn innen 2050. Men hvordan kommer vi dit, og samarbeider vi regionalt for å lykkes med løsningene og mulighetene lavutslipssamfunnet representerer?

I denne samlingen setter Klimapartnere Troms og Finnmark fokus på de grønne trendene regionalt, og viser gode eksempler på de som har lyktes med samarbeid. Vi skal også utfordre oss selv på hvordan samarbeide enda mer for å nå lavutslipssamfunnet innen 2050.

Vi møtes på Clarion Hotel The Edge i Tromsø den 16. november kl. 11.00 – 17.00 for Klimapartnere sin første fysiske samling på snart 3 år i Troms og Finnmark! Det blir mat, mingling og spennede innhold.

Program: Trender som tar oss mot lavutslippssamfunnet

Trend 1: Grønnere transport
Trend 2: Fra eierskap til tilgang
Trend 3: Digitalisering endrer hverdagen vår
Trend 4: Vi resirkulerer og gjenbruker
Trend 5: Fremtidens innovatører
Tverrgående trend: Fornybar energi

Paneldebatt

– Hvordan skal vi finansiere lavutslippssamfunnet i Troms og Finnmark?
– Hvordan komme i gang med samarbeid og hvilke barrierer er det?

Meld deg på her!

Kontakt regionleder i Troms og Finnmark, Kjersti Aronsen, for mer informasjon.
E-post: kjersti.aronsen@tffk.no