Klimadult: Digital workshop i klimanudging

Korleis kan vi bruke «nudging» til å gjere det enklare å ta meir klimavenlege val?

Ein nudge er eit lite «dytt» i riktig retning, der vi vert påverka til å ta val utan at vi tenkjer på det. Nudging er eit supplement til økonomiske insentiv, påbod og forbod, og kan i nokre tilfelle vere meir effektivt for å redusere klimagassutslepp enn desse verkemidlane. I denne workshopen lærer vi om nudging som verktøy for å redusere klimagassutslepp, inkludert ein metode for å gjennomføre og teste nudge.

 

Maks. antall deltakere: 30 – første mann til mølla! Gå til påmeldingsskjema

Workshopen holdes digitalt i Zoom. Det er gratis å delta, men du må registrere deg i forkant. Påmeldingsfrist: 28. september

Målgrupper

Workshopen passar for alle som ønskjer å lære meir om åtferd og nuding og korleis vi kan bruke dette i praksis til å redusere klimagassutslepp.

Program

Workshopen består av ein teoretisk del og ein praktisk del, og gir deg kunnskap i

  • verktøy og metodar slik at du kan jobbe med nudging i eigen organisasjon
  • gode eksempel på nudge som er gjennomført i Noreg og internasjonalt for å redusere klimagassutslepp
  • ei innføring i kva nudging er, og sentrale omgrep frå åtferdsforskinga
  • metode for å gjennomføre og teste nudge i eigen verksemd

Mona Nilsen frå NORSUS og Sigrid Møyner Hohle frå Endrava er kurshaldarar.

 

Vestland fylkeskommune arrangerer webinaret saman med NORSUS, Endrava, Klimapartnere Vestland og Bergen kommune.