K-PUNKTET: Grønne innkjøp=økt konkurransekraft i bygg

Energieffektivisering er helt avgjørende for at vi skal nå klimamålene våre! Ifølge NVE kan vi med de rette tiltakene spare opp mot 10% av Norges strømforbruk om vi tenker energieffektivisering i boliger og næringsbygg. Vi inviterer våre partnere til å dele sine tips og løsninger for reduksjon av energi i bygg.

Nærmere agenda for møtet kommer.

Meld deg på her!

K-Punktet, eller det Kritiske-Punktet, er Klimapartnere Vikens nye møteserie om klima. Hver måned møtes vi digitalt for faglig påfyll om aktuelle temaer innen klima og grønn omstilling. 

Interessert i foredraget, men ikke partner? Kontakt oss her!