K-Punktet: Batterier – Norges nye grønne næring? 

I juni 2022 lanserte regjeringen sitt veikart for et grønt industriløft i Norge. Her er et av fokusområdene å “videreutvikle en sammenhengende og lønnsom batteriverdikjede, som spenner fra bærekraftig mineralutvinning til resirkulering av batterier.” Vi har invitert våre partnere til å dele sine erfaringer fra å jobbe med Norges nye næring – batterier.

K-Punktet, eller det Kritiske-Punktet, er Klimapartnere Vikens nye møteserie om klima. Hver måned møtes vi digitalt for faglig påfyll om aktuelle temaer innen klima og grønn omstilling. 

Nærmere agenda for møtet kommer.  

Interessert i foredraget, men ikke partner? Kontakt oss her! 

MELD DEG PÅ HER!