Invitasjon til uttalelser for Sola Kommunes klima og miljøplan

Sola Kommune kommer med ny klima og miljøplan som vil påvirke regionen. Sola Kommune ønsker å invitere felles Klimapartnere og andre inviterte i regionen til å komme med innspill til planen.

Kort forklart. Hva er prinsippene og handlingsplanen for å nå 55% reduksjon i klimagassutslipp innen 2030? Har du mulighet for å gi dine uttalelser inviterer vi deg til å være med oss på et teams møte (Link sendes etter påmelding).

Påmelding finner du her