Hydrogenkonferansen for Vestlandet

Vi samler aktører innenfor hydrogen; næringsliv og politikere i de 4 fylkeskommunene Hordaland, Rogaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal til konferanse om Hydrogen. Hvilke mulighter har vi og hvilke utfordringer trenger vi å løse?

Forhåndspåmelding til Hydrogenkonferanse Stavanger 13. November

Oppstart kl 08.30

Fullt Navn

Selskap

Rolle

Epostadresse

Tlf nr

Allergier

Andre Arrangementer