Hvordan utnytter vi matressursene best?

27. september kl. 10:00–12:00 inviterer Norsk klimastiftelse og Klimapartnere Trøndelag til seminar i Trondheim om matavfall og matsvinn som klimaproblem.

Vi spør: Kan matregionen Trøndelag lede an overgangen til et matsystem som kombinerer lønnsomhet med bedre ressursutnyttelse og lavere klimagassutslipp? Hva er hindrene i dag og hva er løsningene?

På seminaret får du:

  • Kunnskap om matavfall og matsvinn som problem.
  • Eksempler på nye, innovative løsninger som kan forhindre tap og sløsing med mat.
  • Innsikt fra et investorperspektiv: Hvordan kan kapital og finans bidra til å endre verdikjedene?

Programmet:

Hovedinnleder er Eva Falch leder av NTNU Food Forum og tidligere prodekan for innovasjon ved Fakultet for Naturvitenskap ved NTNU. Falch har bred erfaring fra forskning, industri og akademia, og er blant annet Vice-president i styret i European Food Forum.

Flere selskaper kommer for å presentere mulige løsninger på problemet, deriblant Invertapro, Ecopro og Jordpro

Vi får en investors perspektiv på matsvinnproblemet fra Bjørn M. Wiggen. Han er tidligere konsernsjef i Orkla, og er i dag administrerende direktør i Witzøe-familiens investeringsselskap Kverva AS. Han sitter i tillegg som styreleder i Salvesen & Thams AS, med blant annet Bitastad AS i porteføljen (restaurant og kafékjeder).

Det blir satt av tid til spørsmål fra salen.

Velkommen!

Seminaret er gratis, men krever påmelding – som du gjør her