Hvordan og hvorfor jobbe med scope 3 i klimaregnskapet

Et klimaregnskap deles opp i 3 scope. For de fleste virksomheter utgjør utslippene fra scope 3 ofte 70% av de totale utslippene, eller mer.

Av dataene som er registrert av Klimapartnere gjennom Klimakost ser vi at 87,7% av utslippene kommer fra virksomhetenes scope 3. Erfaringsmessig vet vi allikevel at det er utslippene i scope 1 og 2 det ofte jobbes mest med å kutte. Det er ikke unaturlig, ettersom dette er utslipp man har mer direkte kontroll over, mens utslippene i scope 3 ikke produseres direkte av virksomheten selv, men tilhører verdikjeden. Dermed er det gjerne mer krevende å kutte disse utslippene. Det er også mer krevende å få tak i gode data på utslipp i verdikjeden.

I dette webinaret vil vi derfor gi dere en innføring i hvordan man kan jobbe med å få oversikt over, og kutte utslippene i scope 3/verdikjeden.

Meld deg på her.