Hvordan etterspørre sirkulære løsninger gjennom anskaffelser?

I samarbeid med Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) og Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) inviterer Klimapartnere offentlige virksomheter til webinar for å dele verktøy, erfaringer og konkrete eksempler. Både LUP og DFØ har utviklet gode verktøy som er rettet mot prosess og prioriteringer i offentlige innkjøp.

Meld deg på her

Innkjøp er en stor del av enhver aktør sine kartlagte klimagassutslipp. Her ligger også mulighetene for hvordan vi kan etterspørre fremtidsrettede og smarte løsninger på klimautfordringene. Og, hva kan vi gjøre i innkjøpsprosessen som både gir reduserte utslipp og videreutvikler produktene?

Program

  • Introduksjon – Simen Windheim, Prosjektleder, Klimapartnere
  • Anbefalinger og prioriteringer for å vektlegge sirkulære løsninger i innkjøp – Miriam Odden, Rådgiver for grønne og innovative anskaffelser, DFØ
  • Praktiske verktøy og gode eksempler for smarte og innovative anskaffelsesprosesser – Elisabeth Smith, Innovasjonspådriver, LUP
  • Spørsmål

På møtet vil du få:

– Lære hvordan etterspørre sirkulære løsninger gjennom anskaffelser.

– Innsyn i DFØs rikholdige verktøykasse og kunnskap om DFØs kompetansetilbud.

– Introduksjon til LUPs planleggingsverktøy, som viser forankring, oppstart, behovskartlegging og markedsdialog av en innovativ anskaffelse.

– Presentasjon av LUPs nye digitale løsningsarkiv på gjennomførte anskaffelser, Finn løsninger

– Informasjon om støtteordninger for sirkulære løsninger.