Innovativ julelunsj og klimakok

Vi har gleden av å invitere våre partnere til å avrunde året med innovativ julelunsj og klimakok, sammen med Bergen kommune og Innolab!

Vi starter med sosial minglelusj fra 11.30 – 12.15.
Deretter er avholdes det Klimakok med Innolab.

Her blir det korte innlegg Eva- Britt Isager, Klimasjef i Bergen Kommune, Sølve Sondbø, Klimasjef i Vestland fylke og Leder for Klimapartnere Vestland, Helene Frihammer. Så blir det idebobling med Innolab for våre mål og ambisjoner for «Norges grønneste region og by» og konkretisering av både hvordan vi bedre får til grønn næringsutvikling og nullutslipp varetransport!

Alle partnervirksomheter i Klimapartnere Vestland har fått innkalling til dette arrangementet.

Påmelding skjer via tilsendt invitasjon.

Vi gleder oss!

 

Andre Arrangementer