Grønn transport

Trender og virkemidler innen grønn transport, med mulighet for å teste ut «siste nye»!

08.30 Frokost

09.00 Velkommen v/Helene Frihammer, leder Klimapartnere Vestland
Trender, endringer og tiltak for reisevaner v/Steinar Onarheim, rådgiver Asplan Viak
Utbygging av ladepunkt og annen grønn infrastruktur, v/Henrik Løseth Jansen, Hordaland Fylkeskommune
Busstilbudet i Bergensområdet v/ Martin Tvedt, tilbudsutvikler Skyss
Utslippsfrie turistbusser v/ Eva Britt Isager, klimasjef Bergen kommune

Visning og testing av nye grønne transportmidler.
v/ sykkelsjef Einar J. Grieg, Bergen kommune

Bruk av grønne varebiler ved varelevering v/Per Osberg, Dønn Grønn
Siste nye innenfor utslippsfri transport. v/Jenny Skagestad, Zero
Avslutning med spørsmål/diskusjon: v/ Helene Frihammer, Klimapartnere Vestland

Slutt 11.30

Påmelding til hfrihammer@klimastiftelsen.no

Andre Arrangementer