Grønn transport i Vestland

Hvordan kan Vestland bli utslippsfri på sine veier? Med det ambisiøse klimamålet om netto nullutslipp 2030 er Vestland verdensledende på grønn mobilitet. Vi har invitert noen av aktørene som har stått fremst i den grønne transportrevolusjonen i regionen så de kan vise fram sine nyeste kjøretøy og fortelle om grepene de gjør for å bli utslippsfri.

Program

12.00: Kaffe og lett servering 

Velkommen til partnersamling hos Norengros K.J. Brusdal. Hvordan skal vi nå vårt mål om fossilfri transport?
Ruth Brusdal – Administrerende direktør i Norengros K.J. Brusdal

Status for grønn mobilitet i Vestland
Sølve Dag Sundbo – Leder av seksjon for grønn vekst, klima og energi i Vestland fylkeskommune

Virkninger av teknologiske endringer i Vestland 
Steinar Onarheim, Seniorrådgiver analyse, plan og landskap vest i Asplan Viak

Pause med omvisning

Partnere forteller om sine grønne satsinger:

  • Asko – Utslippsfri tungtransport og varelevering
  • BIR – Utslippsfri avfallsinnsamling i Bergen
  • Firda Billag – Grønn transport i distriktskommunen Førde

Vi går og sjekker ut noen av partnernes utslippsfrie kjøretøy 

Møtet avsluttes  14.00

Vestland har satt et ambisiøst mål om netto nullutslipp innen 2030. Langs veiene har både næringsliv og privatpersoner tatt ansvar og i september var over 85,2% av alle nyregistrerte biler i fylket elektriske. I næringslivet var elbilandelen blant nyregistrerte biler 58,8% i Hordaland og 40% i Sogn og Fjordane.

I tiden som kommer vil Klimapartnere Vestland sette fokus på grønn transport i Vestland. Første møte i møteserien blir torsdag 4. november. Da inviterer klimapartner Norengros K. J. Brusdal resten av partnerskap til sine fasiliteter i Arna. Der får vi ta en titt på deres ferske utslippsfrie lastebil. I tillegg kommer Asko, som har tatt seg mål om å bli utslippsfri i sin transport innen 2026 for å fortelle om sin strategi, BIR som tar hatt grep for en utslippsfri bossinnsamling i Bergen og Firda Billag som har startet arbeidet med å legge til rette for elektrisk buss og varelevering i Førde. Vi får også faglig input fra Asplan Viak og en statusoppdatering på den grønne transportrevolusjonen i Vestland.

Ta en sniktitt på Norengros K.J. Brusdals nye elektriske lastebil her. (Fungerer best i fullskjerm)

Vi vil også informere om kommende møter i vår møteserie om grønn transport der vi gjennom både digitale og fysiske møter vil gå mer konkret inn på ulike problemstillinger og bransjer.

 

Meld deg på her: (Kun for partnere. Er ikke din virksomhet partner? Ta kontakt med oss på e-post)

 

PS: Vi samlet også ulike aktører til et digitalt møte om grønn transport i vår. Det møtet kan du se i opptak her.