EUs nye regelverk for bærekraftig finans

For å forstå bedre hva som ligger i begrepet taksonomi og hva det nye regelverket for bærekraftig finans går ut på har vi fått med oss; Tore Mydske og Henrik Fabian Torgrimsby fra advokatfirmaet Thommessen. I tillegg har vi fått med oss Thina Saltvedt, sjefsanalytiker i Sustainable Finance i Nordea. Etter webinaret vil du ha fått en god innføring i hva som kommer og hvilke tiltak du som virksomhet bør sette i gang med iløpet av 2021.

Klimapartner Rogaland og Grønn by inviterer til webinar den 17. februar 2021 klokken 09.00 

Finansinstitusjoner og næringsliv har en viktig rolle i å finansiere det grønne skiftet. I EU står bærekraftig finans høyt på agendaen og er et sentralt verktøy i den grønne omstillingen. EUs regelverk for bærekraftig finans skal omdirigere kapitalflyten til bærekraftige investeringer. En viktig del av handlingsplanen er å etablere et klassifiseringssystem (taksonomi) med kriterier for hva som kan defineres som bærekraftig. Som et resultat av økte krav til grønn finansiering, kan virksomheter forvente etterspørsel etter data knyttet til de tekniske kriteriene som beskrives i taksonomien. Prosjekter som tilfredsstiller «grønne kriterier» kan potensielt få lavere lånekostnad og/eller bedre tilgang til funding og lån, og motsatt dersom de ikke tilfredsstiller disse kriteriene.

Du kan nå se opptak av webinaret her

09.00: Velkommen og intro

09:05 – Innføring i EUs nye regelverk for bærekraftig finans med Thina Saltvedt

09:20 – Hvordan vil taksonomien påvirke norske næringsliv i årene som kommer med Tore Mydske

09:40 – Eksempel fra fornybarbransjen og generelt om hvordan norske virksomheter kan forberede seg på regelverket som trer i kraft fra 01.01.2022 med Henrik Fabian Torgrimsby

10:00 – Muligheter for spørsmål  – slutt senest 10.30.

 

Påmelding HER innen 16. februar kl 12.00. Link til webinaret sendes ut etter påmeldingsfristen er utløpt.

Vel møtt!

Klimapartner – Grønn By – Thommessen[126] 210217 EUs Thommesen taksonomi v1 Thina Saltvedt Nordea[210]