Fossilfritt på hjul – Løsninger og Enovastøtte

Klima Østfold og Klimapartnere inviterer til et felles seminar vi har kalt «Fossilfritt på hjul – Løsninger og Enovastøtte: Fra elvarebiler til tungtransport».

Målgruppe: Transportbedrifter, bedrifter og offentlige aktører som har egen nyttetransport eller bestiller nyttetransport.På seminaret vil du få presentert alternativer og muligheter, møte eksperter og få stille spørsmål. Dette er det første i en rekke av seminarer om ulike transporttemaer.

Program

Kl. 8:30 – 9:00: Registrering og kaffe

Kl.9:00 – Del 1: 

Det globale bakteppet i lavutslippssamfunnet.
– Hva slags energi vil brukes til hva?

Fossilfrie drivstoff: Klimafordeler og dilemmaer

  • Vi får en intro om kjøretøy på fossilfrie drivstoff i ulike segmenter som er på markedet eller snart lanseres.
  • Korte innlegg om fordeler og eventuelle dilemmaer knyttet til ulike fossilfrie drivstoff: El, batterier, Hydrogen, Biogass og andre biodrivstoff.

Pause og tid til spørsmål

Del 2: Enovas time: Hvilke støtteordninger har vi for landtransport?

Astrid Lilliestråle, markedssjef i Enova, presenterer ordningene og tar imot spørsmål.

Vi avslutter med en enkel lunsj ca. kl. 12:00

Påmelding gjøres her. Last ned program her.

Enova kommer til seminaret og presenterer støttetilbudene innen landtransport: Elvarebilordningen og støtte ved innkjøp av nullutslippskjøretøy og tyngre biogassdrevne kjøretøy, slik som lastebiler, gravemaskiner, hjullastere og dumpere.

  • Enova kan bidra økonomisk, slik at prosjekter lar seg gjennomføre

Dette er et av flere seminarer der Klimapartnere og Klima Østfold jobber i partnerskap. Vi har stor tro på merverdien av samarbeid mellom aktører fra det private næringsliv, offentlig sektor, akademia og interesseorganisasjoner. Skal vi oppnå store resultater må vi tenke stort …

 «Hvis du har et eple og jeg har et eple og vi bytter, har vi fortsatt et eple hver … Men hvis du har en idé og jeg har en idé og vi bytter, vil vi begge ha to ideer»

Viken
Stine Nygaard Klimapartnere Viken

Stine Torjusen Nygaard

+47 975 21 979

Om Viken

Fossilfritt på Hjul - løsninger og Enovastøtte

Andre Arrangementer