Flokemøte 1 – Fullt

Har du utfordringer, spørsmål, tanker om forbedring til hvordan man kan forbedre grønne offentlige anskaffelser innen bygg og anlegg

I denne møteserien ser vi på hvordan vi kan løfte frem og diskutere utfordringer og problemstillinger som kommer opp innen ulike tema og bransjer og gjøre disse om til muligheter.

Møtene vil være i mindre grupper på inntil 6-7 personer . Møtet vil bli moderert av leder i Klimapartnere Rogaland, Christian Herheim.

I forkant av møtet vil dere få tilsendt noen tanker / spørsmål som dere kan tygge litt på som en forberedelse. Ellers er det ikke noe annet å forberede seg på. Møtene har begrenset plass. Dersom du er interessert i å delta i en gruppe med det aktuelle tema så ta kontakt med: anne.marie.lofthus@rogfk.no. Alle Klimapartner regioner kan melde sin interesse.

Floke 1 er med tema innen offentlige anskaffelser og klimagassreduserende tiltak i kommunale vei og avløpsprosjekter. Det er mye snakk om resirkulerte masser, men er  det også mulig å redusere CO2e gjennom helhetlige kontraktskrav, spesielt i rammeavtaler. Hvordan kan en raskt legge dette til i anbud og krav til leverandører. Det vi søker å oppnå er en atferdsendring i prosjekt i offentlige innkjøp / rammeavtaler. I hvilken grad bør man stille krav til klimaregnskap. Hvordan sikre en god balanse av pris og bærekraft i slike typer prosjekter.

På forhånd av møtet så sender vi deltagerne noen spørsmål som de kan tygge litt på ellers kreves ingen andre forberedelser til workshopen.