Fagforum for sirkulær økonomi

Oppstart for vårt første fagforum. Mer informasjon kommer.