Temamøte: Energi i bygg

Klimapartnere Vestland inviterer partnere til temamøte om energieffektivisering i Bergen fredag 25. november. Hold av datoen – mer info og invitasjon kommer!

Energisløsing – Det grønne skiftets luksusfelle?  

Det siste året har minnet oss på at selv om elektrisiteten vår er fornybar, så er det ikke en utømmelig kilde til energi. Strømsparing er ikke bare tøfler og kofte på kontoret. Det er ikke nødvendigvis en dydig ofring av komfort og goder. Tvert imot kan virksomheter gjennom enkle tiltak både bidra til å løse en av det grønne skiftets viktigste barrierer, og samtidig gjøre virksomheten mer lønnsom.  Vi tar et kikk på “the dos and donts” og drøfter hvordan næringslivet kan rigge seg til et bærekraftig strømforbruk både i et økonomisk og miljømessig perspektiv.