Energi i bygg: Effektivisering, proptech og smarte løsninger

Klimapartnere Vestland og Klimapartnere Rogaland inviterer i samarbeid til dette digitale møtet om energieffektivisering og smarte energiløsninger i bygg. Bli oppdatert og få med deg de beste eksemplene på nye, smarte løsninger fra våre partnere på Vestlandet.

Hva gjør et bygg bærekraftig? Energieffektivisering, fornybar energi og proptech er viktige stikkord i denne sammenheng. Vi inviterer til webinar for alle i eiendomsbransjen, næringsutviklere, utbyggere og leietakere.

Vi ser nærmere på hva disse begrepene betyr og noen av løsningene og teknologien som finnes i markedet i dag.

Program:

12.00: Velkommen og intro ved Klimapartnere Vestland, Renate Nedregård.

12.05: Proptech Innovation: Digital revolusjon i eiendomsbransjen – ved Daglig leder, Stig Frode Opsvik. 

Proptech Innovation er en norsk næringsklynge innen bygg- og eiendomsbransjen, med utspring og base i Bergen. Målet er å gjøre Norges største landindustri smart, bærekraftig og å eksportere norske teknologier til verden. Daglig leder, Stig Frode Opsvik, forteller om klyngen og gir oss eksempler fra det siste nye innen eiendomsteknologi og smarte løsninger.

12.20 Helse Bergen: Transparente tynnfilmsolceller skal forsyne sykehuset med energi – ved prosjektleder Bjørn Blomvik

Når det nye barne-og ungdsomssykehuset står ferdig ved Haukeland universitetssykehus, er det med 1400 kvadratmeter gjenomsiktige solceller integrert i vindusglassene. Solcellene på fasaden til Glassblokkene skal settes i drift senhøsten 2021, og vi får en fersk oppdatering på Vestlandets kanskje mest imponerende solcelleprosjekt.

12.35: Entro: Hvordan kartlegge energi, vann og avfall og redusere forbruket  –  ved Annika Rødeseike, energi-og miljørådgiver

Hvorfor er det viktig, og ikke minst smart å jobbe med å redusere unødig ressursbruk i bygg og industri? Entro er spesialist på lønnsomme forbedringer innen energibruk og miljø, og Annika Rødeseike forteller om hvordan de jobber sammen med sine samarbeidspartnere for å få dette til. Her vil du få gode tips for å kutte utslipp i Scope 1 og 2 i klimaregnskapet!

12.50: ClevAir optimaliserer byggautomasjonsanlegg som er inntil 25 år gamle, og kan redusere bruken av energi i bygget med inntil 40%.  Lær mer om hvordan denne teknologien fungerer og bli kjent med noen av casene i Norge ved grunder og daglig leder, Sjur Usken, ClevAir.

13.00: BOB:  Gulrot eller pisk i bærekraftig forvaltning av private boliger  

–    ved konserndirektør for Eiendomstjenester og Rådgivning, Lin Christin Standal Hjelle. 

Boligbyggelagene forvalter omtrent 570 000 av alle boliger i landet, og potensialet for reduksjon av klimautslipp er enormt. 95 % av bygningsmassen er eksisterende bygg, og for Vestlandets største boligbyggelag er det er her fokuset må settes inn. Konserndirektør Lin Hjelle peker på utfordringer – og kommer med forslag til løsninger.

13.10: Integrate Renewables utvikler, prosjekterer og installerer løsninger for fornybar strøm (solceller og vindmøller), energilagring, tilkoblinger og overvåking av løsningene. Her møter du grunder og daglig leder Thomas Flinskau.

13.20: Spørsmål og svar – ordet fritt

MELD DEG PÅ HER

Webinaret er gratis, og åpent for ansatte i alle partnervirksomheter i Klimapartnere. Vel møtt!