Den grønne løsningsbanken: En kunnskapsbank for grønne løsninger

Arendalsuka avholdes 16.-20. august 2021 og vi stiller opp med hele 7 spennende arrangementer. Vi har planlagt arrangementene med hjelp av og sammen med flere av Klimapartnerne våre.

 

Del 1: En kunnskapsbank for grønne løsninger

Mye bærekraftsarbeid dreier seg om planlegging og kommunikasjon, og kanskje bruker vi for lite tid på de faktiske løsningene?

Klimapartnere i Agder presenterer ulike eksempler på hvordan Klimapartnere fungerer, og ikke minst hvordan samarbeidet evner å få frem faktiske og praktiske klimaløsninger.

Vi har invitert spennende innledere, og ikke minst deltagere til en debatt om hvordan vi kan bidra inn i den grønne løsningsbanken.

 

Onsdag 18/8 2021 09:00 – 10:00

 

Del 2: Fra ord til handling – konkrete eksempler

Klimapartnere er et partnerskap mellom private og offentlige virksomheter, og akademia. Praktiske og faktiske løsninger er grunnleggende viktig for organisasjonen, og dermed har hver region har sitt lokale fokus.

Vi ønsker å vise frem noen av våre medlemmers konkrete løsninger til den grønne løsningsbanken, og i en panelsamtale diskutere hva som kan gjøres for å få enda flere løsninger inn i «banken» vår.


Onsdag 18/8 2021 10:00 – 11:00

 

Onsdag 18/8 2021 09:00 – 11:00

Torvgata 7. Oppe.

Antall plasser: 85.

 

Arendalsuka program: DEL 1 & DEL 2