Bærekraft og Kommunikasjon: Samarbeid mellom Organisasjoner

Arendalsuka avholdes 16.-20. august 2021 og vi stiller opp med hele 7 spennende arrangementer. Vi har planlagt arrangementene med hjelp av og sammen med flere av Klimapartnerne våre.

Det finnes svært mange ulike organisasjoner som arbeider for et grønnere samfunn, og næringslivet har etter hvert kommet minst like sterkt.

Norges klimamål er ikke nok, og flere av våre fylker, byer og kommuner er langt mer ambisiøse. Derfor har vi også laget en samlet oversikt over målsetninger og omstillingstempo på Klimakartet.no.

Men hvordan kan organisasjoner og næringsliv samarbeide om klima- og miljøspørsmål når fokuset så ofte er ulikt? Kommunikasjon mellom organisasjoner og næringsliv er vanskelig – og i alle fall når det haster!

Vi tar samtalen og debatten!

 

Mandag 16/8 2021 14:00 – 15:00

Torvgata 7, Arendal

Antall plasser: 75

 

Arendalsuka program