Klimapartnere i Arendalsuka 2021

Arendalsuka 2021

Arendalsuka avholdes 16.-20. august 2021 og vi stiller opp med en rekke arrangementer sammen med flere Klimapartnere

Endelig får vi møtes igjen (fysisk og digitalt) på Arendalsuka i august. Vi har planlagt 7 spennende arrangementer med innhold og temaer som er forespurt fra partnerne våre.

 

Bærekraft og kommunikasjon: Samarbeid mellom organisasjoner

Mandag 16.08.21 kl 14:00-15:00

Det finnes svært mange ulike organisasjoner som arbeider for et grønnere samfunn, og næringslivet har etter hvert kommet minst like sterkt.

Norges klimamål er ikke nok, og flere av våre fylker, byer og kommuner er langt mer ambisiøse. Derfor har vi også laget en samlet oversikt over målsetninger og omstillingstempo på Klimakartet.no.

Men hvordan kan organisasjoner og næringsliv samarbeide om klima- og miljøspørsmål når fokuset så ofte er ulikt? Kommunikasjon mellom organisasjoner og næringsliv er vanskelig – og i alle fall når det haster!

 

Hva er status på klimaregnskap for næringsliv i Norge?

Tirsdag 17.08.21 kl 12:00-14:00

Høsten 2020 tok Klimapartnere sammen med samarbeidspartnere fra Om i Morgen, ASKO, Emisoft, Fjordkraft og Sparebanken Vest til orde for standardisering og krav om klimaregnskap for virksomheter over en viss størrelse.

I en artikkel i E24 utfordra virksomhetene Klima og miljøminister Sveinung Rotevatn om å ta denne ballen videre i regjeringa og innføre krav og standard for klimaregnskap.

Hva har skjedd siden? Hva er status i Norge på dette i dag?

 

Den grønne løsningsbanken: En kunnskapsbank for grønne løsninger

Onsdag 18.08.21 kl 09:00-10:00

Mye bærekraftsarbeid dreier seg om planlegging og kommunikasjon, og kanskje bruker vi for lite tid på de faktiske løsningene?

Klimapartnere i Agder presenterer ulike eksempler på hvordan Klimapartnere fungerer, og ikke minst hvordan samarbeidet evner å få frem faktiske og praktiske klimaløsninger.

Vi har invitert spennende innledere, og ikke minst deltagere til en debatt om hvordan vi kan bidra inn i den grønne løsningsbanken.

 

Den grønne løsningsbanken: Fra ord til handling – konkrete eksempler

Onsdag 18.08.21 kl 10:00-11:00

Klimapartnere er et partnerskap mellom private og offentlige virksomheter, og akademia. Praktiske og faktiske løsninger er grunnleggende viktig for organisasjonen, og dermed har hver region har sitt lokale fokus.

Vi ønsker å vise frem noen av våre medlemmers konkrete løsninger til den grønne løsningsbanken, og i en panelsamtale diskutere hva som kan gjøres for å få enda flere løsninger inn i «banken» vår.

 

Hydrogen i Norge – hvor, når og hvor mye?

Onsdag 18.08.21 kl 11:15-12:45

Medarrangører: Greenstat AS, Everfuel, Norsk hydrogenforum

Hydrogen er en sentral energibærer når verden skal over fra fossile til fornybare løsninger.

I Norge begynner hydrogen-satsingen nå å komme i fart og regjeringen presenterte i juni i år sitt veikart for hydrogen.

I dette arrangementet vil flere konkrete prosjekter og satsinger presenteres som vil kunne være blant de første hydrogen-prosjektene i Norge.

Arrangementet avsluttes med en felles sesjon med innlederne hvor man i felleskap med publikum drøfter:

Hvor og når kommer hydrogen-prosjektene i Norge?

Hvordan utfyller hydrogen andre fornybare løsninger innenfor transport og industri?

Hvor mye hydrogen trengs for at Norge skal oppnå våre klimamål?

 

Filmvisning: «The Great Green Wall” av Jared P. Scott, og samtaler i etterkant

Torsdag 19.08.21 kl 13:30-16:00

Medarrangører: UNCCD, Desert Control, Beyonder, Gateway to Growth, Innovasjon Norge

The Great Green Wall er et prosjekt fra United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD). For første gang vises dokumentaren på norsk kino! Sammen med samarbeidspartnere i prosjektet «Gateway to Growth» inviterer vi til filmvisning av denne gripende dokumentaren som viser ørkenspredningen i området Sahel i Afrika og de enorme konsekvensene. Fortalt gjennom musikk og kultur. Ikke noe sted i verden står befolkningen som bor her i frontlinjen for klimaendringene. Millioner av lokale må møte konsekvensene av dette og blir drevet på flukt, sulter og opplever krig på grunn av mangel på mat og ressurser.

Det er så langt hentet inn $ 17 milliarder for å bygge opp igjen området med planting av tre og grøntområder og skape nye arbeidsplasser og levevilkår for de millionene av menneskene som bor her. Det er beregnet av det behøves over $ 30 milliarder frem mot 2030.

I prosjektet «The Great Green Wall» er det behov for løsninger, teknologi og fornybar energi som er en god mulighet for norsk eksport. Hvor påkoblet er vi dette prosjektet? Hva gjør den norske regjeringen? Hvilke muligheter ligger her for både den afrikanske befolkningen og for norsk eksport av grønn industri?

 

Kommunenes grønne supermuskel: Innkjøp som fremmer sirkulærøkonomi

Torsdag 19.08.21 kl 10:00-11:15

Medarrangører: Stiftelsen Miljøfyrtårn, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring, KS

Hvert år gjør kommuner og fylkeskommuner innkjøp for nærmere 246 milliarder kroner. Innkjøpsmuskelen kan være et effektivt verktøy til å fremme grønn omstilling i næringslivet.

Kommunene har en sentral plass i regjeringens strategi for sirkulærøkonomi, og snart kommer også handlingsplanen for økt andel grønne og innovative anskaffelser.

  • Hva er kommunenes rolle i overgangen til sirkulær økonomi?
  • Hvordan kan kommuner bruke sine innkjøp til å fremme grønn omstilling i praksis?
  • Hvordan vil regjeringen legge til rette for grønne innkjøp i kommunene?

Vi går fra de politiske visjonene til konkrete verktøy for hvordan kommuner kan fremme sirkulær økonomi.

 

HER kan du se hele programmet til Arendalsuka.

Vi gleder oss masse!