2030 Bergen, Innovasjonskonkurranse!

2030 Bergen er et initativ på vegne av Startup Lab i Bergen hvor vi sammen innoverer for en fossilfri framtid. Klimapartnere Vestland er samarbeidspartner.


Dette er et initiativ vi i Klimapartnere har ventet på!

Siden 2015 har vi i Klimapartnere jobbet tett og godt med Bergen kommune for å gi innspill til klimaplaner og oppdateringer av den grønne strategien. Selv om vi den gang argumenter for Fossilfri by innen 2025, var det å lande på 2030 like fullt svært ambisøst. Nå gripes muligheten som ligger i et fossilfritt Bergen innen 2030 og nullutslepp Vestland 2030 for å drive målrettet innovasjon. Vi heier helhjertet, er stolte samarbeidspartnere og håper mange partnervirksomheter vil engasjere seg!

Hva er 2030 Bergen?

Næringslivet leverer hodepiner som må løses, og ambisiøse mennesker går sammen i en innovasjonskonkurranse.

Er 2030 Bergen noe for meg?

Forskerne, studentene, teknologene, lederne og klima- og miljøforkjemperne, og spesielt du som er motivert til å skape en fossilfri morgendag bør bli med på 2030.

Programmet

  1. Torsdag 15. oktober: Intro
  2. Fredag 16. oktober: Protoyping
  3. Lørdag 17. oktober: Presentasjon
  4. -29. oktober: Testfasen

Næringslivet ønsker å ta del i den grønne omstillingen, men de trenger din hjelp!

Vil du være med på å løse næringslivets hodepiner?

 

Les mer om hvordan du kan bli med